تبلیغات

بهترین تست ها و مطالب روانشناسی/فال و طالع بینی - تعبیر خواب,حرف های ح/خ/د/ر/ز , tabire kab
بهترین تست ها و مطالب روانشناسی/فال و طالع بینی
جدیدترین تست های روانشناسی فال و طالع بینی ازدواج تعبیر خواب اس ام اس مناسبتی فارسی

بازدید : مرتبه
روز چهارشنبه 21 اسفند 1387

عبیر زهر,تعبیر حجر الاسود,تعبیر حصار,تعبیر حامله,تعبیر حجامت کردن,تعبیر حلقه ازدواج,تعبیر حمام,تعبیر حیوان درنده,تعبیر خسوف,تعبیر خفاش,خفه شدن,تعبیر خورشید,تعبیر خار پشت,تعبیر خاک,تعبیر خاکستر,تعبیر ختنه کردن.تعبیر خرگوش,تعبیر خربزه,تعبیر خداوند,تعبیر خرس سفید,تعبیر خون آمدن,تعبیر دختر,تعبیر دروغ,تعبیر دستینه(دست بند) ,تعبیر دیوانه(زن یا مرد) ,تعبیر دادگاه,تعبیر داد و فریاد,تعبیر درخت کاج,تعبیر دردتعبیر درد زایمان,تعبیر راسو,تعبیر رقص کردن,تعبیر روباه,تعبیر رود,تعبیر روستا,تعبیر زلزله,تعبیر حج کردن

http://amin.mihanblog.com/post/496

تعبیر خواب,حرف های ح/خ/د/ر/ز , tabire kab

 

حج کردن:اگر بیند که به حج می رفت دلیل که حج روزی او شود . اگر بیمار است شفا یابد . اگر بیند که به حج می رفت و فوت شد دلیل که عمرش دراز شود

 

حجر الاسود:اگر دست به حجرالاسود می مالید دلیل که از قوم حجاز به وی منفعت رسد و اگر بیند  که حجرالاسود پراکنده است دلیل که بد مذهب و بی اعتقاد است

 

حصار:اگر بیند که به حصار رفت دلیل که از شر دشمنان ایمن گردد ؛ اگر بیند که از حصار بیرون رفت یا کسی او را از حصار بیرون کرد دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد

 

حامله:اگر زنی خود را حامله بیند نشانگر توقعات جدید او از زندگیست و اگر مردی خود را حامله بیند ، نقشه های جدیدش به موضوعات دیگری انتقال می یابد

 

حجامت کردن:حجامت کردن در خواب نشانگر شادی های زود گذر،مشاجره و همچنین مرگ یکی از بستگان نزدیک می باشد 

 

حلقه ازدواج:نشانگر ترس خواب بیننده در ارتباط با از دست دادن شخص مورد علاقه اش می باشد و حلقه ازدواج  در رویای فردی مجرد خبر از یک جشن نامزدی یا عروسی در آینده ای نزدیک می دهد اما حلقه ازدواج در رویای فردی متاهل دیدن مسولیت های  زناشویی به خواب بیننده یادآوری شده و به او در مقابل خیانت هشدار می دهد

 

حمام:نشانگر آن است که خواب بیننده سعی در از بین بردن مسائل قدیمی و ناپاک دارد

 

حیوان درنده : حیوان درند در خواب نشانگر تمایلات شدید وحشیانه  و غیر قابل کنترل زندگیست و دیدن حیوان درنده نشانه بدجنسیست

 

خسوف:نشانگر ضررهای جدی و مشکلات فراوان است

 

خفاش:دیدن خفاش خبر از کار های مخاطره آمیز می دهد اگر چندیدن خفاش بیند نشانه حرکت خوب اقتصادیست

 

خفه شدن:خفه شدن در آب نشانگر آزمایش شهامت بوده اگر خود خفه شد نشانه بخت اقبال و شادیست  

 

خورشید:نشانگر یک انرژی بسیار قوی اما در مورد کسانی که سخت بیمار باشند اگر خورشید در آسمان صاف در حال تابش دیدن نشانه قول و روزهای خوبی می دهد خورشید سرخ نشانه روزهای سختیست

 

خار پشت:خارپشت در خواب نشانه دشمنیست زشت دیدار و بد خوی

 

خاک:خواب خاک نشانه مال و درم است

 

خاکستر:دیدن خاکستر در خواب نشانه یاس و نومیدی و بیماری سخت است

 

ختنه کردن:ختنه در خواب نشانه زیادتی مال است

 

خرگوش : خرگوش در خواب بد است اگر دید که خرگوش گرفت دلیل کند که زنی بد گیرد

 

خربزه:در خواب نشانگر یک زندگی عاشقانه و شیرین می باشد

 

خداوند:نشانگر تعدیل در هیجانات روحیست و خداوند را نیایش کردن نشانه ثبات عقیده است

 

خرس سفید:خواب بیننده در جریان یک دلبستگی عاطفی دچار یاس و نومیدی می شود

 

خون آمدن:اگ بی جراحت از وی خون می آمد دلیل بر زیان است اگر بیند که از بینی او خون می آمد و او ضعیف نشد دلیل بر یافتن مال حرام است و اگر بیند که ضعیف شد مالش نقصان افتد

 

دختر:دختر در خواب دلیل بر شادی و فرح است

 

دروغ:دروغ در خواب دلیل بر فساد دین است

 

دستینه(دست بند) :دستینه در خواب مردان اگر از آهن باشد دلیل بر قوت و توانایی است و خود دستبند به دست داشتن خبر از یک دلبستگی پنهانی می دهد

 

دیوانه(زن یا مرد):خواب بیننده دنبال حقیقت می گردد و با فردی دیوانه رفت و آمد داشتن صاحب رویا یک شادی بزرگ را تجربه می کند

 

دادگاه :دادگاه در خواب نشانگر تصویه حساب شخص با خود یا محیط زیستش می باشد و دیدن دادگاه خواب بیننده باید به دنبال حقش باشد

 

داد و فریاد:داد و فریاد در خواب نشانگر شانس است

 

درخت کاج :درخت کاج نشانه امیال جنسیست و درخت کاج در خواب معنی دلبستگی قوی عاطفی می باشد

 

درد:شخص در انجام کاری امید به موفقیت ندارد

 

درد زایمان:درد زایمان در خواب نشانگر نگرانی و درد و رنج است

 

راسو:راسو در خواب درد است اگر در خانه بیند یا دکان دلیل که آنجا دزد رود اگر بیند که راسو را کشت دلیل که دزد را بگیرد و اگر راسو او را بگزید دلیل که بیماری او طول کشد

 

رقص کردن:رقص کردن در زنان رسوایی و در مردان خصومت است و غم و اندوه است

 

روباه :روباه در خواب مردی مکار و غدار نابکار فریبنده بود یا زن دروغگو اگر بیند با روباه بازی می کرد دلیل که زنی او را دوست دارد ولکن دوستی او ضعیف است

 

رود:رود بزرگ در خواب دیدن مردی بزرگ است اگر بیند در رود بزرگ رفت دلیل که با  مردی با دیانت بپیوند

 

روستا:اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود دلیل خیر و منفعت است ؛ اگر بیند در روستایی ملک شده بود یا کسی بر وی بخشیده بود دلیل که از آن روستا خیر و منفعت به او رسد اگر آن روستا را خراب بیند تاویلش به خلاف این است

 

زلزله:اگر بیند که زلزله بود و زمین می جنبید دلیل که مردم آن دیار از پادشاه رنج و بلا رسد بقدر جنبیدن زمین اگر بیند یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی ماند دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند

 

زهر:زهر در خواب مال حرام استکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: تعبیر خواب
مطالب مرتبط: تعبیر خواب,حرف های ح/خ/د/ر/ز , tabire kab|


برچسب ها: عبیر زهر تعبیر حجر الاسود تعبیر حصار تعبیر حامله تعبیر حجامت کردن تعبیر حلقه ازدواج تعبیر حمام تعبیر حیوان درنده تعبیر خسوف تعبیر خفاش خفه شدن تعبیر خورشید تعبیر خار پشت تعبیر خاک تعبیر خاکستر تعبیر ختنه کردن.تعبیر خرگوش تعبیر خربزه تعبیر خداوند تعبیر خرس سفید تعبیر خون آمدن تعبیر دختر تعبیر دروغ تعبیر دستینه(دست بند) تعبیر دیوانه(زن یا مرد) تعبیر دادگاه تعبیر داد و فریاد تعبیر درخت کاج تعبیر دردتعبیر درد زایمان تعبیر راسو تعبیر رقص کردن تعبیر روباه تعبیر رود تعبیر روستا تعبیر زلزله تعبیر حج کردن
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی

اس ام اس جدید|sms|jok|جک|عاشقانه عرفانی مناسبتی سرکاری ضدحال|ترفند|عکس|دانلود|فال|تعبیرخواب|روانشناسی

جدیدترین مطالب بهترین سایت اس ام اس
لوگو بنر
پربازدیدترین مطالب
آرشیو مطالب